Uzmanlığımız

Veritabanı üzerinde yüksek performanslı OLTP ve batch programlar yazımı

    Veritabanında bulanan bilgilerin üzerinden batch operasyonlar ve raporların alınmasında işletim sisteminin ve donanımın kaynaklarının en optimum şekilde kullanılması ile en kısa zamanda işlemlerin gerçekleştirilmesi. OLTP uygulamalarında ise kısa zamanda 'transaction' ların tamamlanması, örnek olarak vezne tahsilatı sistemi

GPRS üzerinden online veri işleme

GPRS sistemi üzerinden mobil cihazlar ile online tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi, benzer şekilde online olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların el terminalinden kağıda basılması. Minimum zaman ve maliyet ile haberleşmenin gerçekleştirilmesi yanında, özel tasarım protokol ile maksada en uygun çözümün üretilmesi.

Windows ile UNIX tabanlı host sistemler arasında veri transferi yazılımları.

    Windows tabanlı PC'lerin MODEM cihazları ile ana bilgisayarla haberleştirilmesi, ana bilgisayara veri transferi, sorgulama ve çıktı alınması, müşteri kredi kontrolü, mesajlaşma, kredi kartı bilgilerinin aktarılması vb.

Sesli yanıt sistemlerinin entegrasyonu

    Sistemdeki verilerin sesli olarak kullanıcılara ulaştırılması, telefon ile eleman kullanmadan sipariş kaydı yapılması, otomatik olarak belli telefonların aranması uygulamaları, santral cevaplama ve telesekreter sistemi

Faks sunucu entegrasyonu

    Sisteme faks sunucu ilavesi ile tüm uç birimlerden faks çekme imkanı verilmesi, sistemdeki verilerin yazıcı çıktıları halinde ilgili faks cihazlarına otomatik olarak veya isteğe bağlı olarak gönderilmesi, faks sunucu ile sesli yanıt sisteminin bir arada uygulanması

Otomatik SMS gönderim ve cevaplama

    Şirketlerin ihtiyacına göre tek yönlü ya da müşteri ile enteraktif veri alış verişi yapabilen SMS servislerinin kurulması, veritabanından sorgulama ve sonuçların SMS ile servis edilmesi

Sektörsel detaylara hakimiyet

    Daha önce yapılan uygulamalar ile sigortacılık, elektrik dağıtımı ve özel dershanecilik konularında sektörsel bazda detaylı bilgilere sahip olma

Network sistemlerinin tasarlanması, ve kurulması

    Bilgisayarlar, aralarında iletişim ile şirketlerin kendine has problemlerinin çözümünde önemli roller oynayabilmektedir. Kurulacak network ise ihtiyaca göre şekillenir. Sistemin tasarımında fayda ve maliyet dengesi doğru kurulmalıdır. Hatalı bir altyapı ile başlamak veya bilgisayar iletişiminden faydalanmamak düşünülemez. Alternatif network kurulumu ve çözümleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Internet ve WAP servisleri kurulması

    Kurumsal verilerin müşterilere yeni mecra olan Internet ve WAP üzerinden ulaştırılabilmesi günümüzün önemli ihtiyaçlarındandır. Veri tabanına ulaşarak bilgi dağıtan internet uygulamaları geliştirebiliriz. Ayrıca elektronik posta ile ikaz ve bilgilendirme servisleri de kurabiliriz. 

Kullanılan yazılım platformları ve diller

UNIX sistemlerde standard C ve X/Open XPG4 standardına uygun API kullanımı, Oracle Pro*C, Oracle PL/SQL.

Microsoft Windows platformunda Visual C++